SÜRR SHAKESPEARE

Семья или карьера?
Совесть или подлость
«вот в чём вопрос»!
Бережно п
оддерживать огонь в семейном очаге  или отчаянно и бесстыдно карабкаться по карьерной лестнице?

Какой путь выбрать?
Кто даст ответ?
Неужели
Шекспир?
КОНЕЧНО,
ШЕКСПИР!

Отелло,
Макбет,
Гамлет
   эти  персонажи великого драматурга ответят  на вечные вопросы  нравственного  выбора дней  прошлых, нынешних и грядущих вместе с тремя  талантливыми  коллективами:

Русская Театральная Школа (Таллинн)
Театр-Студия СПбГУ (Санкт-Петербург)
Театральная студия Mad Mix (Потсдам)

2 июля в 15.00 во дворе KUMU состоится перформанс SÜRR SHAKESPEARE

Параллельно с перформансом,  художник АннА еgidа (Москва)  в реальном времени  будет  создавать графическое полотно без  предварительной разметки и исправлений! (http://egida.livejournal.com)

С билетом KUMU*  вход бесплатный
*Билет KUMU 
стоит 5,50/3,20 €

Благодарим SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo, KUMU, Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ, AS Temptrans, Nord Hostel.

Проект финансируется Европейской Комиссией.

Дополнительная информация:

www.teatrikool.com
info@teatrikool.com

SÜRR SHAKESPEARE

Kas perekond või karjäär?
Kas südametunnistus või alatus – “selles on küsimus”!
Kas hoida hoolsalt tuld kodukoldes või meeleheitlikult ja häbita karjääriredelil ronida?
Milline tee valida?
Kes küll vastaks?
Kas tõesti Shakespeare?
MUIDUGI SHAKESPEARE!

Othello,
Macbeth,
Hamlet
- need  suure dramaturgi loodud tegelaskujud vastavad mineviku, oleviku ja tuleviku igavestele küsimustele kõlbelistest valikutest koos kolme andeka kollektiiviga:

Vene Teatrikool (Tallinn)
Teater-stuudio SPbGU (Peterburi)
Teatristuudio Mad Mix (Potsdam)

2.juulil algusega kell 15.00 toimub KUMU sisehoovis performance SÜRR SHAKESPEARE

Paralleelselt performance’iga loob kunstnik AnnA egida (Moskva) reaalajas graafilise teose.
(http://egida.livejournal.com)

KUMU piletiga on sissepääs tasuta*
*Kumu pilet sel päeval on 5,50/3,20 €

Täname SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo, KUMU, Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ, AS Temptrans, Nord Hostel.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

Lisainfo:

www.teatrikool.com
info@teatrikool.com